Specjalność

Zamówienia publiczne, niepubliczne i dotacje

Bardzo liczną i ważną grupę klientów Kancelarii stanowią podmioty będące uczestnikami systemu udzielania zamówień publicznych. Sprawne doradztwo w problematyce zamówień, pozwala zamawiającym na pozyskanie zamówień odpowiadających najlepiej ich potrzebom, wykonawcom natomiast – usługi naszej Kancelarii – pozwalają na skuteczne zaciąganie zobowiązań i ochronę własnych interesów.

Oferta kancelarii skierowana jest również do tych przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ale zamierzają w zakresie zaciągania zobowiązań wdrożyć własne procedury.

Kancelaria służy też pomocą tym podmiotom, które pozyskały już finasowanie lub dofinasowanie i muszą racjonalnie gospodarować przyznanymi środkami.

Rutynowe zagadnienia, którymi zajmuje się Kancelaria, w omawianym zakresie, to:

  • rozwiązywanie problemów związanych ze stosowaniem w praktyce ustawy Prawo zamówień publicznych, zarówno ze strony zamawiających, jak też podmiotów ubiegających się o  zamówienie,
  • przygotowywanie kompletnej dokumentacji przetargowej dla zamawiających,
  • przygotowywanie ofert przetargowych,
  • opinie i porady prawne, w tym doradztwo stałym lub powoływanych ad hoc Komisjom Przetargowym,
  • reprezentacja podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sporządzanie środków odwoławczych,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych,
  • audyty procedur przetargowych,
  • przetargi niepubliczne organizowane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego,
  • procedury udzielania zamówień niepublicznych,
  • doradztwo beneficjentom dotacji unijnych.
Zobacz jakie oferujemy

Specjalności kancelarii


Pełen zakres usług