Specjalność

Prawo pracy

Praktycznie każdy przedsiębiorca korzystający z usług Kancelarii napotyka na problemy związane ze stosowaniem w praktyce przepisów Kodeksu pracy, a każdy pracownik ma wątpliwości związane z właściwym postępowaniem pracodawcy wobec jego osoby. Pracodawcy dodatkowo muszą sprostać licznym powinnościom, gdyż braki np. w zakresie odpowiednio prowadzonej dokumentacji pracowniczej, mogą skutkować nałożeniem na nich wymiernych sankcji finansowych. Zagadnieniami z zakresu prawa pracy, od lat, zajmują się prawnicy Kancelarii, którzy skutecznie doradzają w sprawach pracowniczych takich jak:

  • rozwiązywanie sporów pracowniczych, mediacje,
  • zastępstwo procesowe w sprawach ze stosunku pracy oraz roszczeń z nim związanych,
  • sporządzanie projektów regulaminów, w tym regulaminu pracy, wynagradzania oraz o ochronie danych osobowych,
  • sporządzanie projektów umów związanych z zatrudnieniem, w tym kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji,
  • doradztwo w zakresie aspektów prawnych zatrudnienia,
  • pomoc w tworzeniu dokumentacji pracowniczej,
  • pomoc prawna w zakładaniu związków zawodowych – rejestracja w KRS, sporządzanie projektów statutów związku, tworzenie dokumentacji związkowej, w tym regulaminów, projektów uchwał, bieżące doradztwo.
Zobacz jakie oferujemy

Specjalności kancelarii


Pełen zakres usług