Specjalność

Prawo cywilne i spadkowe

Prawnicy Kancelarii rozwiązują spory z zakresu prawa cywilnego, w szczególności w sprawach:

  • z zakresu prawa rzeczowego tj. ochrony prawa własności (procesy o zniesienie współwłasności, roszczenia windykacyjne) i innych praw rzeczowych (służebności osobistych i gruntowych oraz przesyłu).
  • z zakresu zobowiązań tj. w procesach o ustalenie odpowiedzialności sprawcy szkody, o odszkodowania i zadośćuczynienie, a także sporządzania projektów umów (najmu, dzierżawy, darowizny) oraz opinii prawnych, doradztwa w negocjacjach handlowych,
  • z zakresu prawa spadkowego tj. w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz o zachowek.
Zobacz jakie oferujemy

Specjalności kancelarii


Pełen zakres usług