Specjalność

Nieruchomości

Większość klientów Kancelarii stanowią aktualni lub przyszli właściciele nieruchomości oraz podmioty, które zajmują się gospodarowaniem nieruchomościami. Spektrum spraw z którymi musi zmierzyć się właściciel lub podmiot gospodarujący nieruchomością jest ogromny. Kancelaria skutecznie doradza we wszystkich niemalże problemach związanych z faktem nabywania praw lub posiadania nieruchomości. Doradza podmiotom gospodarczym, jak też klientom indywidualnym. Rutynowa praca kancelarii w omawianym zakresie obejmuje:

  • bieżącą obsługę spółdzielni mieszkaniowych, w tym obsługę walnych zgromadzeń, sporządzanie projektów statutów i regulaminów, a także projektów uchwał organów spółdzielni,
  • kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości w zakresie własności lokali, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz doradztwo prawne w zakresie administrowania i gospodarowania nieruchomościami,
  • badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących nieruchomości,
  • regulowanie praw do nieruchomości,
  • doradztwo w trakcie procesu kupna – sprzedaży nieruchomości, w tym pomoc przy redagowaniu treści umów oraz aktów notarialnych,
  • nabywanie praw do nieruchomości w oparciu o regulacje zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
  • doradztwo podczas licytacji nieruchomości lub nabywania praw w drodze przetargu,
  • znoszenie współwłasności, podziały nieruchomości,
  • służebności,
  • dochodzenie odszkodowań od gminy na rzecz właścicieli nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego/pomieszczenia tymczasowego osobom posiadającym wyroki eksmisyjne, a także podejmowanie negocjacji z gminą w celu zawarcia stosownych ugód pozasądowych.
Zobacz jakie oferujemy

Specjalności kancelarii


Pełen zakres usług