Aktualnie czytasz

Aktualności

Praktyczne problemy związane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości i roszczeniami współwłaścicieli

W praktyce, zniesienie współwłasności nieruchomości na zgodny wniosek stron, jest rzadko spotykane, tym bardziej, gdy postępowanie dotyczy wielu uczestników, a współwłaściciele oprócz podziału nieruchomości, chcą dokonać rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości i pobranych pożytków.

Zazwyczaj współwłaścicielom zależy na tym, by w miarę szybko móc dysponować chociaż częścią nieruchomości („przypadającą” na nich), a kwestia rozliczenia miedzy pozostałymi współwłaścicielami jest, z ich punktu widzenia, drugorzędna. W takiej sytuacji Klepas Krause Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska doradza, by współwłaściciele i jednocześnie uczestnicy procesu o zniesienie współwłasności, skupili się na wypracowaniu w miarę jednolitego sposobu zniesienia współwłasności, co zdecydowanie przyśpieszy czas trwania postępowania sądowego (przy założeniu, że osoby zainteresowane nie zdołały w tej mierze zawrzeć umowy). Sposób zniesienia współwłasności nie musi być w pełni zaakceptowany przez każdego ze współwłaścicieli, powinien on jednak brać pod uwagę, obowiązujące przepisy (zakazy ustawowe w tej mierze obowiązujące) i interesy poszczególnych współwłaścicieli. Jak pokazują doświadczenia Kancelarii w reprezentacji wnioskodawców czy uczestników postępowania sądowego o zniesienie współwłasności, wypracowanie w miarę jednolitego sposobu zniesienia współwłasności zazwyczaj prowadzi do wydania przez sąd postanowienie wstępnego regulującego zasady zniesienia współwłasności. Kwestia rozliczeń finansowych, zazwyczaj wymagająca sporządzenia jednej lub kilku opinii przez biegłego lub biegłych sądowych, zdecydowanie spowalnia czas trwania postępowania sądowego. Wydanie postępowania wstępnego będzie wiec w tym przypadku bardzo korzystne dla współwłaścicieli, gdyż kwestie sporne dotyczące rozliczeń, nie będą niepotrzebnie „wstrzymywały” postępowania o zniesienie współwłasności.

Zostaw komentarz