Aktualnie czytasz

Category Archives: Prawo Pracy

Kary porządkowe

Praktycznie każdy pracodawca, przed zwolnieniem pracownika z przyczyn, które będą tego pracownika dotyczyć, korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art.108 kodeksu pracy tj. pracodawca wymierza pracownikowi karę porządkową upomnienia lub nagany. Odpis takiego zawiadomienia o ukaraniu , załącza się do akt pracowniczych. Informacja o wymierzeniu pracownikowi kary pozostaje w aktach co najmniej rok, gdyż […]