Aktualnie czytasz

Post By: admin

Praktyczne problemy związane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości i roszczeniami współwłaścicieli

W praktyce, zniesienie współwłasności nieruchomości na zgodny wniosek stron, jest rzadko spotykane, tym bardziej, gdy postępowanie dotyczy wielu uczestników, a współwłaściciele oprócz podziału nieruchomości, chcą dokonać rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości i pobranych pożytków. Zazwyczaj współwłaścicielom zależy na tym, by w miarę szybko móc dysponować chociaż częścią nieruchomości („przypadającą” na nich), a kwestia rozliczenia miedzy pozostałymi […]

Kary porządkowe

Praktycznie każdy pracodawca, przed zwolnieniem pracownika z przyczyn, które będą tego pracownika dotyczyć, korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art.108 kodeksu pracy tj. pracodawca wymierza pracownikowi karę porządkową upomnienia lub nagany. Odpis takiego zawiadomienia o ukaraniu , załącza się do akt pracowniczych. Informacja o wymierzeniu pracownikowi kary pozostaje w aktach co najmniej rok, gdyż […]