Informacje

O kancelarii

Kancelaria Klepas Krause Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury oraz klientów indywidualnych. Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu gospodarki nieruchomościami i szerokorozumianego prawa mieszkaniowego, zamówień publicznych (w szczególności zamówień sektorowych) i zamówień niepublicznych, prawa cywilnego oraz prawa pracy. (Czytaj więcej…)

 

Partnerzy

ElizaRadca prawny Eliza Krause jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2000 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Została wpisana na listę radców prawnych pod numerem 1877/03.

W trakcie swojej wieloletniej pracy zawodowej radca prawy Eliza Krause wielokrotnie występowała przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych publicznych i prywatnych, w szczególności doradza w kwestiach związanych z nabywaniem praw do nieruchomości, regulacją stanów prawnych i gospodarowaniem nieruchomościami.

Radca Prawny Eliza Krause prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, przeprowadza audyty procedur przetargowych i doradcza beneficjentom dotacji unijnych. Liczną grupę spraw, którymi zajmuje się radca prawny, stanowią sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa pracy.

 

KamilaAdwokat Kamila Klepas jest absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a od 2009 roku jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

W trakcie swojej wieloletniej pracy zawodowej adwokat Kamila Klepas wielokrotnie występowała przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania.

Liczną grupę spraw stanowią sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych działających na rynku zarządzania i administrowania nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. W ramach swojej praktyki zajmowała się obsługą prawną spółek kapitałowych.

 

Zobacz jakie oferujemy

Specjalności kancelarii


Pełen zakres usług

Bieżące

Aktualności

Praktyczne problemy związane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości i roszczeniami współwłaścicieli

W praktyce, zniesienie współwłasności nieruchomości na zgodny wniosek stron, jest rzadko spotykane, tym bardziej, gdy postępowanie dotyczy wielu uczestników, a współwłaściciele oprócz podziału nieruchomości, chcą dokonać rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości i pobranych pożytków. Zazwyczaj współwłaścicielom zależy na tym, by w miarę szybko móc dysponować chociaż częścią nieruchomości („przypadającą” na nich), a kwestia rozliczenia miedzy pozostałymi […]

Kary porządkowe

Praktycznie każdy pracodawca, przed zwolnieniem pracownika z przyczyn, które będą tego pracownika dotyczyć, korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art.108 kodeksu pracy tj. pracodawca wymierza pracownikowi karę porządkową upomnienia lub nagany. Odpis takiego zawiadomienia o ukaraniu , załącza się do akt pracowniczych. Informacja o wymierzeniu pracownikowi kary pozostaje w aktach co najmniej rok, gdyż […]

Informacje

Kontaktowe

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane.